16 Ekim 2015 Cuma

Maoculuk Tehlikesi Sürüyor

Asyalıların tarihi geleneğinde sertlik vardır. Özellikle Uzakdoğu Asya, tarih boyunca şiddetli çatışmaların, kan davalarının, vahşi intikamların yurdu olmuştur. Bu geleneğin üzerine komünizm gibi şiddeti ve vahşeti meşru gören, hatta gerekli sayan bir ideoloji eklenince, sonuç tam bir felaket olmuştur. Darwinizm'i temel alan, dolayısıyla insanı çatışarak kan dökmeye mahkum bir hayvan türü olarak gören komünizm, Uzakdoğu Asya'nın pirinç tarlalarını birer ölüm tarlası haline getirmiştir. Dahası, Uzakdoğu Asya'da komünizmin medeniyet ve kültür düşmanlığı daha ileri boyutlara varmış, cehaleti, çirkinliği, tekdüzeliği ve düşünmemeyi makbul gören, medeniyet yerine hayvanca yaşamayı tercih eden korkunç bir ideoloji ortaya çıkmıştır.
İşin ilginç yanı, böylesine zalim ve ilkel bir ideolojiyi körü körüne benimseyen ve bunu dünyanın diğer ülkelerine yaymaya çalışan pek çok örgütün ve akımın var olmasıdır. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde pek çok Maocu terör örgütü veya ideolojik grup faaliyet halindedir. Maocular, Sovyetler Birliği'nin çökmesini, "komünizmin yanlış bir yorumunun iflas etmesi" gibi göstermekte ve bu çöküşle birlikte Maoizm'in haklı çıktığını iddia etmektedirler. Mao'nun korkunç vahşetlerini, cinayetlerini, kıtlıklarını, zalimliklerini tamamen göz ardı ederek, bu karanlık ideolojiyi sözde dünyanın geleceği için tek alternatif gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Özellikle az gelişmiş ülkelerde örgütlenen Maocular, "Üçüncü Dünyacılık" olarak bilinen köhne teoriyi yeniden uyandırarak, bu ülkeleri komünizmin karanlığına çekmeye çalışmaktadırlar.
Anlaşılan odur ki, Mao'nun işkence ederek öldürdüğü on milyonlarca insan, bu komünistleri tatmin edememiştir. Daha fazla kan istemektedirler.
Kitabın son bölümünde, Maoculuğun bu sinsi gelişimini daha detaylı olarak inceleyeceğiz.

DİPNOTLAR

57. Robert Milner, Encyclopedia of Evolution, 1990 s.81
58. Jacob Heilbrunn, "Mao More Than Ever", The New Republic, April 21, 1997
59. Benjamin Schwartz, Chinese Communism and the Rise of Mao, Cambridge: Harvard University Press, 1951, s. 37
60. Benjamin Schwartz, Chinese Communism and the Rise of Mao, s. 45
61. Charlotte Furth, Ting Wen-chiang: Science and China's New Culture, Cambridge: Harvard University Press, 1970, s. 27
62. Charlotte Furth, Ting Wen-chiang: Science and China's New Culture, s. 71
63. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1983, s. 438
64. Michael Ruse, The Long March of Darwin, New Scientist, 103 (16 Ağustos 1984): 35; Henry M. Morris, The Long war Against God, s.85-86
65. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, s. 4
66. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, s. 257
67. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, s. 449-452
68. Clare Hollingworth, Mao, Triad Paladin Grafton Books, Glasgow, 1985, s. 26
69. Clare Hollingworth, Mao, s. 27
70. Clare Hollingworth, Mao, s. 26
71. Jacob Heilbrunn, "Mao More Than Ever", The New Republic, April 21, 1997
72. Komünizmin Kara Kitabı, s. 645-646
73. Komünizmin Kara Kitabı, s. 646-647
74. Komünizmin Kara Kitabı, s. 649
75. Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine, New York: The Free Press, 1996. s. 72-73
76. Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine, s. 73-74
77. Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine, s. 76
78. Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine, s. 75
79. Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine, s. 92
80. Komünizmin Kara Kitabı, s.644
81. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, s. 456
82. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, s. 455
83. Komünizmin Kara Kitabı, s.647
84. K. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977
85. Talk At An Enlarged Central Work Conference, 30 January 1962, http://www.maoism.org/msw/vol8/mswv8_62.htm
86. Komünizmin Kara Kitabı, s.621
87. Komünizmin Kara Kitabı, s.668
88. Malachi Martin, The Keys of This Blood, s. 406
89. Ken Ling, Miriam London ve Ta-ling Lee, La vengeance du ciel: un jeune Chinois dans la Revolution culturelle, Paris, Laffont, 1981 (İngilizce orijinal basım 1972), s. 20-23. (Bu sahne Xiamen'de seçkin bir lisede cereyan etmişti.); Komünizmin Kara Kitabı, s.690-692
90. Komünizmin Kara Kitabı, s. 684
91. Komünizmin Kara Kitabı, s.617
92. Nien Cheng, Vie et mort a Shangai, Paris, Albin Michel, 1987 (İngilizce orijinal baskı 19867, s.86; Komünizmin Kara Kitabı, s.688
93. Komünizmin Kara Kitabı, s.715
94. Komünizmin Kara Kitabı, s.783
95. Komünizmin Kara Kitabı, s.793
96. Komünizmin Kara Kitabı, s.790
97. Komünizmin Kara Kitabı, s.788
98. Komünizmin Kara Kitabı, s.798
99. Komünizmin Kara Kitabı, s. 817-818
100. Komünizmin Kara Kitabı, s.727
101. Komünizmin Kara Kitabı, s.731
102. Komünizmin Kara Kitabı, s.736
103. Komünizmin Kara Kitabı, s.753

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder